Ամեն անգամ, երբ ինչ-որ բան ձեր կյանքում այնպես չի լինի, պարզապես արտասանեք այս աղոթքը

Տեր Հիսուս, ես քո կարիքն ունեմ…

Շնորհակալ եմ, որ իմ մեղքերի թողության համար անձդ զոհեցիր խաչի վրա…

Ահա բացում եմ սրտիս դուռը. ներս մտիր և բնակվիր այնտեղ…

Ներիր ինձ` մեղավորիս: Ես քեզ ընդունում եմ որպես Փրկչի և Տիրոջ…

Խնդրում եմ տնօրինիր իմ կյանքը` փոխելով ինձ, որպեսզի քեզ հաճելի լինեմ…

Շնորհակալ եմ Քեզանից, որ ներեցիր մեղքերս և թողություն տվիր ինձ…

Ողջ փառքը` Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն…

Ամեն: