Շնորհիր այժմ, որ Քո ճշմարիտ Խոսքի համաձայն ապրեմ

Արարիչ իմ և Տեր իմ,
Փրկիչ իմ և Հայր իմ,

Որ անհոգս մանկություն ինձ շնորհելով
Հասցրել ես երիտասարդության:

Շնորհիր այժմ, որ Քո ճշմարիտ
Խոսքի համաձայն ապրեմ՝ իմ երիտասարդության օրերին միշտ Քեզ հիշելով:

Քո խոսքերը պահող դարձրու ինձ, որպեսզի
ավելանան իմ կյանքի օրերը:

Տե՛ր, Դու, որ արու և էգ ստեղծեցիր մարդուն
եվ միմյանց սիրելու օրենքը դրեցիր մեր մեջ,

հիմա, ո՜վ Աստված, օրհնիր իմ սիրած/ աղջկան/ տղային՝
հավատարմություն և ժուժկալություն շնորհելով:

Օրհնի՛ր մեր սերը՝ անարատ կուսությամբ մեզ պահելով
Եվ Սուրբ ամուսնության Պսակին արժանացնելով:

Օրհնիր նրա ծնողներին՝ նրանց իմաստություն տալով,
որպեսզի հաշտվեն ու հանդուրժեն այն մտքի հետ,
որ նրանց ցանածը ուրիշն է հնձելու:

Օրհնիր ծնողների՛ս, իսկ ինձ էլ նրանց պատվելու շնորհ արա:
Ծաղկեցրու իմ հայրենիքը՝ խաղաղություն շնորհելով աշխարհին,
որպեսզի գոհությամբ Քեզ փառավորենք Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի
այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից:
Ամեն: